Sitenin solunda giydirme reklamı denemesidir
Ersoy Hastanesi
Av.Şuayip İçli
Köşe Yazarı
Av.Şuayip İçli
 

MAFYATİK SAVRULMALAR

Önceleri, ismi ve geçmişi ilgilenen kişilerce bilinen ve bugünlerde ise, sosyal medya üzerinden servis edilen video kayıtları ile sade vatandaşlar tarafından da öğrenilmiş, bir zamanların çete lideri, son zamanların iş adamı, yaptığı açıklamalarla siyasal ve sosyal atmosferi doğrudan, ekonomik verileri de dolaylı olarak tesiri altına almış ve gündeme oturmuştur. Bu kişinin anlatımları o kadar gizemli ki, anlatan kişinin mafya lideri olduğu atlanarak, anlatımlarında adı geçen kişiler ve olaylar konuşuluyor. Yasa dışı işleri iş edinmiş birisinin yasalardan ve ahlaki değerlerden bahsederek video paylaşımlarında bulunması ne garip! Geçmişte siyasi ya da bürokrat kimlerle ne şekilde gizli işler yaptıklarını ve nasıl menfaat sağladıklarını anlatıyor. İşi bu gibi işler olan kişinin bu nevi ilişkiler içinde olması, işinin bir parçası, ama devlet gücünü kullanan kimi siyasilerin ve bürokratların bu gibi ilişkilere dahil olması kabul edilemez. Böyle olmakla beraber, bu devlet görevlilerinin yasa dışı ilişkiler içinde olması, devletin buna cevaz verdiği anlamına da asla gelmez. Bu kişilerin kişisel tercihleri ve devlet gücünü kendi menfaatleri için kullanmalarıdır. Devlet, kendi içindeki bu gibi kişileri de elbet temizleyecektir. Bu kişiler üzerinden devlete uzanmaya çalışıldığı anlaşılmaktadır. Zaten, siyasi çalışmaların amacı devlet erkinin yönetme gücünü ele geçirmek değil midir? Yönetim değişimi, seçimler yoluyla olursa yasal, darbeler yoluyla olursa yasa dışıdır. Ancak, yasa dışı yolla ele geçirenlerin destekçilerinin kimler olduğu da darbenin yasallığını belirlemektedir. Mafya lideri yaptığı açıklamalar ile eski ve yeni bütün siyasileri ve iktidar emeli güdenleri peşine takmış bir yerlere sürüklemektedir. Doğruluğu izaha muhtaç olan eski defterler açılarak, ülkenin bugününe ve geleceğine yön verilmeye çalışılmaktadır. Siyasi çalışmaları ile mevcut iktidara alternatif olamayan muhalefet, mafya liderinin bu açıklamalarına balıklama atlamış ve buradan kendisine siyasi çıkar devşirmeye ve hatta iktidara yürümeye çalışmaktadır. Ancak, bilinmelidir ki, dayandıkları kişi yasa dışı örgüt lideridir. Yasa dışı bir kişiye dayanılarak yasal iktidar olunamaz. Muhalefetin siyasi kanadını oluşturan partiler, etkili muhalefet olamadıkları için muhalefet içinde yer alan yerli ve yabancı cemiyetler, cemaatlar, vakıflar ve bütün yapılar birlikte iktidara muhalefet etmektedirler.  Söz konusu video görüntüleri de yasa dışı kişi tarafından servis sosyal medya üzerinden edilmiş ve ulusal medyaya malzeme sağlanmıştır. Aslında bunu anlamak çok da zor değildir. Amerikan seçimlerinde aday olan şimdiki başkan Joe Biden, Türkiye’de iktidarı değiştirmek için “muhalefeti” destekleyeceklerini açıklamıştı. Burada anlamlı olan sadece muhalefet partilerini değil “muhalefeti” destekleyeceklerini ifade etmiş olmasıdır. Öyle anlaşılıyor ki, 2023 seçimlerinin iktidarı temsil eden kanadında hangi partiler olduğu belli olmakla beraber, muhalefeti temsil eden tarafta kimler olduğu net ve açık bir şekilde asla anlaşılamayacak. Örneğin, HDP ya da ilgili parti destekçileri ne tarafta yer alacaklar veya diğer partiler HDP ile yan yana gelebilecekler mi? Bu videoların gerçek hedefi, siyasi atmosferi iktidar aleyhine yönlendirerek muhalefetin iktidar olmasını sağlamaktır. Bu hedef için iktidarın içişleri bakanı, bakanın yakınları tarafından yıpratılarak görevden alınmasını sağlamak ve iktidara ayar vermek istenilmektedir. Peki bu bakan neler yapmıştır? En başta, medyada paylaşılmış görüntülere göre, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi bizzat ve şahsen darbecilerle birebir mücadele etmiştir. Özelde fetö terör örgütü olmak üzere, pkk ve diğer yasa dışı örgütleri ve finans kaynaklarını çökertmeye çalışmaktadır. Cumhuriyet tarihinin en önemli operasyonlarını yönetmektedir. Geçmişte aynı mücadeleyi vermiş bakanlar da oldu ancak, o dönemin siyasi atmosferi, yasa dışı örgütlerle mücadeleyi kesintiye uğratmıştır. Mafyatik açıklamaların siyasi partileri savurduğuna ve kişilerin de savrulduğuna şahitlik ediyoruz. Aslında yapılmak istenen tam da budur. Düzene parmak sok, kaos ortamı oluştur, sonra da çözüm merkezi olarak ortaya çık ve kendi istediğin yeni düzeni kur. Savrulanlar işte bu yeni düzeni kurmak isteyenlerin yanında yer almak isteyenlerdir. Aslında video yöntemi geçmişte etkili olduğu için şimdilerde de denenmektedir. Bir kısım parti yöneticileri “kaset” kayıtları ile gönderildiler. Şimdi de yapılan aynısıdır. Video kayıtları ile iktidarı yıpratmak ve cumhurbaşkanlığını ve devlet yönetimini elde etmek. Ancak, bilinmelidir ki, halk iradesine dayanmadan yasa dışı yolla bir yerlere gelmeye çalışanların sonu hüsrandır. Ulusal egemenlik ve tam bağımsızlığın ülke içindeki yansıması, her türlü yasa dışı yapılanmaların devletçe çökertilmesidir. Bu yapılarla işbirliği yapanların da devletten gecikmeden ayıklanmasıdır. Egemen devlet, otoritesini içte ve dışta tam bağımsız olarak uygulayandır. Bu uğurda milliyetçi, vatanperver, yurtsever, vatansever kendisini her ne şekilde tanımlıyorsa toplumun tüm kesimlerinin emperyalistlere karşı tıpkı Amerikan altıncı filosuna direndiği gibi hiçbir yere savrulmadan birlik olarak vatanın bölünmezliği ve bütünlüğü ekseninde misak-ı milli çizgide mücadelesidir.
Ekleme Tarihi: 28 Ocak 2022 - Cuma

MAFYATİK SAVRULMALAR

Önceleri, ismi ve geçmişi ilgilenen kişilerce bilinen ve bugünlerde ise, sosyal medya üzerinden servis edilen video kayıtları ile sade vatandaşlar tarafından da öğrenilmiş, bir zamanların çete lideri, son zamanların iş adamı, yaptığı açıklamalarla siyasal ve sosyal atmosferi doğrudan, ekonomik verileri de dolaylı olarak tesiri altına almış ve gündeme oturmuştur.

Bu kişinin anlatımları o kadar gizemli ki, anlatan kişinin mafya lideri olduğu atlanarak, anlatımlarında adı geçen kişiler ve olaylar konuşuluyor. Yasa dışı işleri iş edinmiş birisinin yasalardan ve ahlaki değerlerden bahsederek video paylaşımlarında bulunması ne garip! Geçmişte siyasi ya da bürokrat kimlerle ne şekilde gizli işler yaptıklarını ve nasıl menfaat sağladıklarını anlatıyor. İşi bu gibi işler olan kişinin bu nevi ilişkiler içinde olması, işinin bir parçası, ama devlet gücünü kullanan kimi siyasilerin ve bürokratların bu gibi ilişkilere dahil olması kabul edilemez. Böyle olmakla beraber, bu devlet görevlilerinin yasa dışı ilişkiler içinde olması, devletin buna cevaz verdiği anlamına da asla gelmez. Bu kişilerin kişisel tercihleri ve devlet gücünü kendi menfaatleri için kullanmalarıdır. Devlet, kendi içindeki bu gibi kişileri de elbet temizleyecektir.

Bu kişiler üzerinden devlete uzanmaya çalışıldığı anlaşılmaktadır. Zaten, siyasi çalışmaların amacı devlet erkinin yönetme gücünü ele geçirmek değil midir? Yönetim değişimi, seçimler yoluyla olursa yasal, darbeler yoluyla olursa yasa dışıdır. Ancak, yasa dışı yolla ele geçirenlerin destekçilerinin kimler olduğu da darbenin yasallığını belirlemektedir.

Mafya lideri yaptığı açıklamalar ile eski ve yeni bütün siyasileri ve iktidar emeli güdenleri peşine takmış bir yerlere sürüklemektedir. Doğruluğu izaha muhtaç olan eski defterler açılarak, ülkenin bugününe ve geleceğine yön verilmeye çalışılmaktadır.

Siyasi çalışmaları ile mevcut iktidara alternatif olamayan muhalefet, mafya liderinin bu açıklamalarına balıklama atlamış ve buradan kendisine siyasi çıkar devşirmeye ve hatta iktidara yürümeye çalışmaktadır. Ancak, bilinmelidir ki, dayandıkları kişi yasa dışı örgüt lideridir. Yasa dışı bir kişiye dayanılarak yasal iktidar olunamaz.

Muhalefetin siyasi kanadını oluşturan partiler, etkili muhalefet olamadıkları için muhalefet içinde yer alan yerli ve yabancı cemiyetler, cemaatlar, vakıflar ve bütün yapılar birlikte iktidara muhalefet etmektedirler.  Söz konusu video görüntüleri de yasa dışı kişi tarafından servis sosyal medya üzerinden edilmiş ve ulusal medyaya malzeme sağlanmıştır. Aslında bunu anlamak çok da zor değildir. Amerikan seçimlerinde aday olan şimdiki başkan Joe Biden, Türkiye’de iktidarı değiştirmek için “muhalefeti” destekleyeceklerini açıklamıştı. Burada anlamlı olan sadece muhalefet partilerini değil “muhalefeti” destekleyeceklerini ifade etmiş olmasıdır. Öyle anlaşılıyor ki, 2023 seçimlerinin iktidarı temsil eden kanadında hangi partiler olduğu belli olmakla beraber, muhalefeti temsil eden tarafta kimler olduğu net ve açık bir şekilde asla anlaşılamayacak. Örneğin, HDP ya da ilgili parti destekçileri ne tarafta yer alacaklar veya diğer partiler HDP ile yan yana gelebilecekler mi?

Bu videoların gerçek hedefi, siyasi atmosferi iktidar aleyhine yönlendirerek muhalefetin iktidar olmasını sağlamaktır. Bu hedef için iktidarın içişleri bakanı, bakanın yakınları tarafından yıpratılarak görevden alınmasını sağlamak ve iktidara ayar vermek istenilmektedir. Peki bu bakan neler yapmıştır? En başta, medyada paylaşılmış görüntülere göre, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi bizzat ve şahsen darbecilerle birebir mücadele etmiştir. Özelde fetö terör örgütü olmak üzere, pkk ve diğer yasa dışı örgütleri ve finans kaynaklarını çökertmeye çalışmaktadır. Cumhuriyet tarihinin en önemli operasyonlarını yönetmektedir. Geçmişte aynı mücadeleyi vermiş bakanlar da oldu ancak, o dönemin siyasi atmosferi, yasa dışı örgütlerle mücadeleyi kesintiye uğratmıştır.

Mafyatik açıklamaların siyasi partileri savurduğuna ve kişilerin de savrulduğuna şahitlik ediyoruz. Aslında yapılmak istenen tam da budur. Düzene parmak sok, kaos ortamı oluştur, sonra da çözüm merkezi olarak ortaya çık ve kendi istediğin yeni düzeni kur. Savrulanlar işte bu yeni düzeni kurmak isteyenlerin yanında yer almak isteyenlerdir. Aslında video yöntemi geçmişte etkili olduğu için şimdilerde de denenmektedir. Bir kısım parti yöneticileri “kaset” kayıtları ile gönderildiler. Şimdi de yapılan aynısıdır. Video kayıtları ile iktidarı yıpratmak ve cumhurbaşkanlığını ve devlet yönetimini elde etmek. Ancak, bilinmelidir ki, halk iradesine dayanmadan yasa dışı yolla bir yerlere gelmeye çalışanların sonu hüsrandır.

Ulusal egemenlik ve tam bağımsızlığın ülke içindeki yansıması, her türlü yasa dışı yapılanmaların devletçe çökertilmesidir. Bu yapılarla işbirliği yapanların da devletten gecikmeden ayıklanmasıdır. Egemen devlet, otoritesini içte ve dışta tam bağımsız olarak uygulayandır. Bu uğurda milliyetçi, vatanperver, yurtsever, vatansever kendisini her ne şekilde tanımlıyorsa toplumun tüm kesimlerinin emperyalistlere karşı tıpkı Amerikan altıncı filosuna direndiği gibi hiçbir yere savrulmadan birlik olarak vatanın bölünmezliği ve bütünlüğü ekseninde misak-ı milli çizgide mücadelesidir.

Yazıya ifade bırak !
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve oncememleket.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.