Sitenin solunda giydirme reklamı denemesidir
Ersoy Hastanesi

Okula gitmek istemeyen çocukla pazarlığa girilmemeli

Eğitim (ÖM) - Önce memleket Gazetesi | 06.09.2022 - 10:10, Güncelleme: 06.09.2022 - 10:41 35967+ kez okundu.
 

Okula gitmek istemeyen çocukla pazarlığa girilmemeli

Okula uyum süreci 1,5 ayı bulabilir!
Okula uyum süreci 1,5 ayı bulabilir! Okula başlama dönemi ve çocuğun okula uyum sürecinde çocuğa zaman tanınması gerektiğini vurgulayan uzmanlar, bu sürecin yaklaşık 1 ya da 1,5 aylık bir süreyi kapsadığına dikkat çekiyor. Çocuğun okula ve yeni çevreye uyumunda erken çocukluk hatta bebeklik döneminde anne ya da bakım veren kişi ile kurulan güvene dayalı bağlanma ilişkisinin etkisi olduğunu belirten uzmanlar, uyum sürecinin okul ortamı, çocuğun okula hazır oluşu, anne baba tutumları ve çocuğun mizacı ile değişiklik gösterebileceğini kaydediyor.     Okula gitmek istemeyen çocukla kesinlikle pazarlığa girilmemesi hatırlatmasında bulunan uzmanlar, bir takım vaatlerden de uzak durulması gerektiğini vurguluyor.  Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Demet Gülaldı, okula uyum ve bu sürecin sağlıklı şekilde atlatılmasına yönelik önemli paylaşımlarda bulundu. Okula uyumun hem akademik başarıyı hem de okula olan memnuniyeti kapsayan çok boyutlu bir yapı olduğunu kaydeden Dr. Demet Gülaldı, “Okula uyum, çocuğun okul kültürünün ve öğrenme ortamlarının gerekliliklerine en üst düzeyde öğrenme için uyum sağlama derecesini ifade eder. Kaygı - stres yaşamadan akranları ve öğretmenleri ile uyumlu bir şekilde etkileşimde olabilmesidir.” dedi.  Okula uyumun üç boyutu bulunuyor Okula uyumun akademik boyutunun, öğrencilerin verilen ödevleri ve sınıf etkinliklerini ele alma biçimleri ve sınavlardaki performansları ile ilişkili olduğunu ifade eden Dr. Demet Gülaldı, “Sosyal boyut, sınıf arkadaşlarıyla iş birliği yapmak ve akranlara ve öğretmenlere karşı saygılı bir tutum sergilemek gibi okuldaki sosyal etkinliklere katılımı içerir. Okula uyumun kişisel-duygusal yönü, öğrencilerin kaygı ve stresle başa çıkma biçimleriyle ilgilidir. Okula uyumu sağlayan en önemli faktörler arasında öğretmen, akran ilişkileri, ebeveyn tutumları, okulun fiziki yapısı ve çevresel koşullar gibi faktörler sayılabilir.” dedi. Okuldan korkma ve okul reddi yaşanabilir Okula uyum sorunları yaşamayan çocukların “uyumlu çocuk”, sorun yaşayan çocukların ise “uyumsuz çocuk” olarak etiketlendiğini belirten Dr. Demet Gülaldı, okula uyum sağlayamama sonucunda çocukta okuldan korkma, okula gitmeyi reddetme gibi durumların sıklıkla görülebildiğini söyledi. Dr. Demet Gülaldı, şunları söyledi:  “Çocuklarda okula gitme zamanı yaklaştığında huzursuzluk, ağlama, içe ve dışa yönelik saldırganlık, sinirlilik, baş ağrısı, mide bulantısı ve iştahsızlık gibi tepkiler de ortaya çıkmaktadır. Okulda ise içe kapanma, ağlama, etkinliklere katılmama, sınıfa girmek istememe, akranlarına karşı saldırganlık, öğretmene ya karşı gelme ya da aşırı yakınlık kurma gibi davranışlar gözlenebilir. Okul öncesi dönemde ise uyum sorunu yaşayan çocukların annelerinden ayrılmak istememek, tüm gün ağlayarak kapıda veya pencerede beklemek, annesini de okulda yanında tutmaya çabalamak gibi davranışlar sergilediği görülmektedir. Uyum sorunu yaşayan çocuklarda görülen geceleri alt ıslatma, uyku bozuklukları, yeme bozuklukları, sindirim sistemi bozukları da yaşamı olumsuz şekilde etkileyecektir.” Güvenli bağlanan çocuklar daha kolay uyum sağlıyor Çocukların okul ortamıyla tanıştıkları ilk kurumun okul öncesi kurumları olduğunu ifade eden Dr. Demet Gülaldı, “Çocuğun yaşantısındaki en önemli olaylardan hatta tüm yaşamını etkileyecek bir başlangıç olması açısından erken çocukluktaki bu deneyim çok önemlidir.  Erken çocukluk hatta bebekli döneminde anne ya da bakım veren kişi ile kurulan güvene dayalı bağlanma ilişkisinin çocuğun okula ve yeni çevreye uyum sağlamasında önemli etkisi vardır. Güvenli bağlanan çocuklar anneden rahatlıkla uzaklaşıp yeni keşifler yapmaya hazır durumdadırlar. Okula başlama döneminde çocukların okula uyum sağlama süreçleri için çocuğa zaman tanımalıdır. Bu süreç yaklaşık 1-1,5 aylık bir süreyi kapsasa da okul ortamı, çocuğun okula hazır oluşu, anne baba tutumları ve çocuğun mizacı ile değişiklik gösterebilir.” dedi.  Okula uyum çocuğun gelecekteki yaşam kalitesini etkiliyor Okula uyumun sağlanmasının çocuğun gelişimi üzerindeki etkilerine de değinen Dr. Demet Gülaldı, “Çocukların okulda geçirdikleri zaman düşünüldüğünde okulda mutlu olmaları ve uyum sağlamaları çocukların yaşam kalitesi için önemli olmaktadır. Okula uyum sağlayan çocukların öğrenme sürecinde daha dikkatli okul etkinliklerine katılımcı daha aktif ve bağımsız çalışabilmektedirler. Bu çocukların akademik başarılarının yüksek olmasında bu uyumun etkisi de büyüktür. Ayrıca okul uyumu çocukların akranları ve öğretmenleriyle yakın ve güvene dayalı ilişkiler kurmasına da zemin yaratmaktadır. Özellikle akran ilişkileri okula uyum sürecinde önemli rol oynamaktadır. Çocukların akranları tarafından kabul/ret edilmesi ve akran davranışlarının yönü okula uyumu kolaylaştırmakta veya zorlaştırmaktadır.” diye konuştu. Okul fobisi oluşmasın! Dr. Demet Gülaldı, okul uyumu olmadığı durumlarda ve gerekli müdahaleler yapılmadığında ilerleyen dönemlerde okul fobisi oluşacağını, aile ve çocuk için yaşam kalitesinin önemli ölçüde bozulacağını söyledi. Dr. Demet Gülaldı, okula uyumun sağlanmasının önemine işaret ederek “Okulların oryantasyon programları okula uyum sürecinde ailelere yardımcı olmaktadır. Okulu kısa sürelerle ziyaret etme, okulu, okul çevresini ve arkadaşlarını tanıma, serbest faaliyetlerde birlikte olma fırsatları ile çocuklar kendilerini daha rahat hissedebilirler. Çocuktaki kaygıyı en aza indirebilmek öğretmenle ilk karşılaşmanın rahat ve samimi bir ortamda olması önerilmektedir. En önemlisi uyum sürecinin sağlıklı olması için çocuğun bilişsel olarak da okula hazır olduğundan emin olmak gereklidir.” dedi. Anne ve babalara tavsiyeler! Dr. Demet Gülaldı, okula uyum konusunda anne ve babalara düşen görevlere de işaret ederek şunları söyledi: Okula uyumu etkileyen faktörler arasında en önemlisi, ebeveyn tutum ve davranışlarıdır. Okula uyum sağlamamanın nedeni olarak okul ve akranları ile olan ilişkilerden çok onlara bakım veren kişilerden anneden ayrılma endişesinin de etkisi olmaktadır. Aile içerisinde demokratik bir tutumun olduğu, kararların birlikte ve gerekçeleriyle açıklanarak alındığı, belirli kuralların olduğu ve sorumluk alarak yetişen çocukların okula ve yeni ortamlara daha kolay uyum sağladığı ve olumlu arkadaşlıklar kurduğu gözlenmektedir. Ailelerin okula başlayacak çocuklarına yeni yaşantısı ile ilgili bilişsel düzeyine uygun açıklamalar yapması uygun olacaktır. Çocuğun okula gitmek ve evden ayrı kalmak ile ilgili kaygıları olacağından sorularına doğru ve gerçekçi cevaplar verilmelidir. Okula gitmek istemeyen çocukla kesinlikle pazarlığa girmemeli, okula gittiği takdirde çeşitli vaatlerde bulunulmamalıdır. Okul ve öğretmen hakkında aile içerisinde olumsuz ifadeler kullanmamaya özen göstermelidir. Kimi zaman anne ve babanın kendi olumlu deneyimlerinden bahsetmeleri de sürece yardımcı olmaktadır.  Uyum sürecinin uzadığı durumlarda profesyonel bir destek alınması çocuk, aile ve okul açısından süreci kolaylaştıracaktır.
Okula uyum süreci 1,5 ayı bulabilir!

Okula uyum süreci 1,5 ayı bulabilir!

Okula başlama dönemi ve çocuğun okula uyum sürecinde çocuğa zaman tanınması gerektiğini vurgulayan uzmanlar, bu sürecin yaklaşık 1 ya da 1,5 aylık bir süreyi kapsadığına dikkat çekiyor. Çocuğun okula ve yeni çevreye uyumunda erken çocukluk hatta bebeklik döneminde anne ya da bakım veren kişi ile kurulan güvene dayalı bağlanma ilişkisinin etkisi olduğunu belirten uzmanlar, uyum sürecinin okul ortamı, çocuğun okula hazır oluşu, anne baba tutumları ve çocuğun mizacı ile değişiklik gösterebileceğini kaydediyor.     Okula gitmek istemeyen çocukla kesinlikle pazarlığa girilmemesi hatırlatmasında bulunan uzmanlar, bir takım vaatlerden de uzak durulması gerektiğini vurguluyor. 

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Demet Gülaldı, okula uyum ve bu sürecin sağlıklı şekilde atlatılmasına yönelik önemli paylaşımlarda bulundu. Okula uyumun hem akademik başarıyı hem de okula olan memnuniyeti kapsayan çok boyutlu bir yapı olduğunu kaydeden Dr. Demet Gülaldı, “Okula uyum, çocuğun okul kültürünün ve öğrenme ortamlarının gerekliliklerine en üst düzeyde öğrenme için uyum sağlama derecesini ifade eder. Kaygı - stres yaşamadan akranları ve öğretmenleri ile uyumlu bir şekilde etkileşimde olabilmesidir.” dedi. 

Okula uyumun üç boyutu bulunuyor

Okula uyumun akademik boyutunun, öğrencilerin verilen ödevleri ve sınıf etkinliklerini ele alma biçimleri ve sınavlardaki performansları ile ilişkili olduğunu ifade eden Dr. Demet Gülaldı, “Sosyal boyut, sınıf arkadaşlarıyla iş birliği yapmak ve akranlara ve öğretmenlere karşı saygılı bir tutum sergilemek gibi okuldaki sosyal etkinliklere katılımı içerir. Okula uyumun kişisel-duygusal yönü, öğrencilerin kaygı ve stresle başa çıkma biçimleriyle ilgilidir. Okula uyumu sağlayan en önemli faktörler arasında öğretmen, akran ilişkileri, ebeveyn tutumları, okulun fiziki yapısı ve çevresel koşullar gibi faktörler sayılabilir.” dedi.

Okuldan korkma ve okul reddi yaşanabilir

Okula uyum sorunları yaşamayan çocukların “uyumlu çocuk”, sorun yaşayan çocukların ise “uyumsuz çocuk” olarak etiketlendiğini belirten Dr. Demet Gülaldı, okula uyum sağlayamama sonucunda çocukta okuldan korkma, okula gitmeyi reddetme gibi durumların sıklıkla görülebildiğini söyledi. Dr. Demet Gülaldı, şunları söyledi: 

“Çocuklarda okula gitme zamanı yaklaştığında huzursuzluk, ağlama, içe ve dışa yönelik saldırganlık, sinirlilik, baş ağrısı, mide bulantısı ve iştahsızlık gibi tepkiler de ortaya çıkmaktadır. Okulda ise içe kapanma, ağlama, etkinliklere katılmama, sınıfa girmek istememe, akranlarına karşı saldırganlık, öğretmene ya karşı gelme ya da aşırı yakınlık kurma gibi davranışlar gözlenebilir. Okul öncesi dönemde ise uyum sorunu yaşayan çocukların annelerinden ayrılmak istememek, tüm gün ağlayarak kapıda veya pencerede beklemek, annesini de okulda yanında tutmaya çabalamak gibi davranışlar sergilediği görülmektedir. Uyum sorunu yaşayan çocuklarda görülen geceleri alt ıslatma, uyku bozuklukları, yeme bozuklukları, sindirim sistemi bozukları da yaşamı olumsuz şekilde etkileyecektir.”

Güvenli bağlanan çocuklar daha kolay uyum sağlıyor

Çocukların okul ortamıyla tanıştıkları ilk kurumun okul öncesi kurumları olduğunu ifade eden Dr. Demet Gülaldı, “Çocuğun yaşantısındaki en önemli olaylardan hatta tüm yaşamını etkileyecek bir başlangıç olması açısından erken çocukluktaki bu deneyim çok önemlidir.  Erken çocukluk hatta bebekli döneminde anne ya da bakım veren kişi ile kurulan güvene dayalı bağlanma ilişkisinin çocuğun okula ve yeni çevreye uyum sağlamasında önemli etkisi vardır. Güvenli bağlanan çocuklar anneden rahatlıkla uzaklaşıp yeni keşifler yapmaya hazır durumdadırlar. Okula başlama döneminde çocukların okula uyum sağlama süreçleri için çocuğa zaman tanımalıdır. Bu süreç yaklaşık 1-1,5 aylık bir süreyi kapsasa da okul ortamı, çocuğun okula hazır oluşu, anne baba tutumları ve çocuğun mizacı ile değişiklik gösterebilir.” dedi. 

Okula uyum çocuğun gelecekteki yaşam kalitesini etkiliyor

Okula uyumun sağlanmasının çocuğun gelişimi üzerindeki etkilerine de değinen Dr. Demet Gülaldı, “Çocukların okulda geçirdikleri zaman düşünüldüğünde okulda mutlu olmaları ve uyum sağlamaları çocukların yaşam kalitesi için önemli olmaktadır. Okula uyum sağlayan çocukların öğrenme sürecinde daha dikkatli okul etkinliklerine katılımcı daha aktif ve bağımsız çalışabilmektedirler. Bu çocukların akademik başarılarının yüksek olmasında bu uyumun etkisi de büyüktür. Ayrıca okul uyumu çocukların akranları ve öğretmenleriyle yakın ve güvene dayalı ilişkiler kurmasına da zemin yaratmaktadır. Özellikle akran ilişkileri okula uyum sürecinde önemli rol oynamaktadır. Çocukların akranları tarafından kabul/ret edilmesi ve akran davranışlarının yönü okula uyumu kolaylaştırmakta veya zorlaştırmaktadır.” diye konuştu.

Okul fobisi oluşmasın!

Dr. Demet Gülaldı, okul uyumu olmadığı durumlarda ve gerekli müdahaleler yapılmadığında ilerleyen dönemlerde okul fobisi oluşacağını, aile ve çocuk için yaşam kalitesinin önemli ölçüde bozulacağını söyledi.

Dr. Demet Gülaldı, okula uyumun sağlanmasının önemine işaret ederek “Okulların oryantasyon programları okula uyum sürecinde ailelere yardımcı olmaktadır. Okulu kısa sürelerle ziyaret etme, okulu, okul çevresini ve arkadaşlarını tanıma, serbest faaliyetlerde birlikte olma fırsatları ile çocuklar kendilerini daha rahat hissedebilirler. Çocuktaki kaygıyı en aza indirebilmek öğretmenle ilk karşılaşmanın rahat ve samimi bir ortamda olması önerilmektedir. En önemlisi uyum sürecinin sağlıklı olması için çocuğun bilişsel olarak da okula hazır olduğundan emin olmak gereklidir.” dedi.

Anne ve babalara tavsiyeler!

Dr. Demet Gülaldı, okula uyum konusunda anne ve babalara düşen görevlere de işaret ederek şunları söyledi:

Okula uyumu etkileyen faktörler arasında en önemlisi, ebeveyn tutum ve davranışlarıdır. Okula uyum sağlamamanın nedeni olarak okul ve akranları ile olan ilişkilerden çok onlara bakım veren kişilerden anneden ayrılma endişesinin de etkisi olmaktadır.

Aile içerisinde demokratik bir tutumun olduğu, kararların birlikte ve gerekçeleriyle açıklanarak alındığı, belirli kuralların olduğu ve sorumluk alarak yetişen çocukların okula ve yeni ortamlara daha kolay uyum sağladığı ve olumlu arkadaşlıklar kurduğu gözlenmektedir.

Ailelerin okula başlayacak çocuklarına yeni yaşantısı ile ilgili bilişsel düzeyine uygun açıklamalar yapması uygun olacaktır. Çocuğun okula gitmek ve evden ayrı kalmak ile ilgili kaygıları olacağından sorularına doğru ve gerçekçi cevaplar verilmelidir.

Okula gitmek istemeyen çocukla kesinlikle pazarlığa girmemeli, okula gittiği takdirde çeşitli vaatlerde bulunulmamalıdır.

Okul ve öğretmen hakkında aile içerisinde olumsuz ifadeler kullanmamaya özen göstermelidir. Kimi zaman anne ve babanın kendi olumlu deneyimlerinden bahsetmeleri de sürece yardımcı olmaktadır. 

Uyum sürecinin uzadığı durumlarda profesyonel bir destek alınması çocuk, aile ve okul açısından süreci kolaylaştıracaktır.

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve oncememleket.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Adana Escort Çukurova Escort Seyhan Escort Ankara Escort Mamak Escort Etimesgut Escort Polatlı Escort Pursaklar Escort Haymana Escort Çankaya Escort Keçiören Escort Sincan Escort Antalya Escort Kumluca Escort Konyaaltı Escort Manavgat Escort Muratpaşa Escort Kaş Escort Alanya Escort Kemer Escort Bursa Escort Eskişehir Escort Gaziantep Escort Şahinbey Escort Nizip Escort Şehitkamil Escort İstanbul Escort Merter Escort Nişantaşı Escort Şerifali Escort Maltepe Escort Sancaktepe Escort Eyüpsultan Escort Şişli Escort Kayaşehir Escort Büyükçekmece Escort Beşiktaş Escort Mecidiyeköy Escort Zeytinburnu Escort Sarıyer Escort Bayrampaşa Escort Fulya Escort Beyoğlu Escort Başakşehir Escort Tuzla Escort Beylikdüzü Escort Pendik Escort Bağcılar Escort Ümraniye Escort Üsküdar Escort Esenyurt Escort Küçükçekmece Escort Esenler Escort Güngören Escort Kurtköy Escort Bahçelievler Escort Sultanbeyli Escort Ataşehir Escort Kağıthane Escort Fatih Escort Çekmeköy Escort Çatalca Escort Bakırköy Escort Kadıköy Escort Avcılar Escort Beykoz Escort Kartal Escort İzmir Escort Balçova Escort Konak Escort Bayraklı Escort Buca Escort Çiğli Escort Gaziemir Escort Bergama Escort Karşıyaka Escort Urla Escort Bornova Escort Çeşme Escort Kayseri Escort Kocaeli Escort Gebze Escort İzmit Escort Malatya Escort Manisa Escort Mersin Escort Yenişehir Escort Mezitli Escort Erdemli Escort Silifke Escort Akdeniz Escort Anamur Escort Muğla Escort Bodrum Escort Milas Escort Dalaman Escort Marmaris Escort Fethiye Escort Datça Escort Samsun Escort Atakum Escort İlkadım Escort Adıyaman Escort Afyonkarahisar Escort Ağrı Escort Aksaray Escort Amasya Escort Ardahan Escort Artvin Escort Aydın Escort Balıkesir Escort Bartın Escort Batman Escort Bayburt Escort Bilecik Escort Bingöl Escort Bitlis Escort Bolu Escort Burdur Escort Çanakkale Escort Çankırı Escort Çorum Escort Denizli Escort Diyarbakır Escort Düzce Escort Edirne Escort Elazığ Escort Erzincan Escort Erzurum Escort Giresun Escort Gümüşhane Escort Hakkari Escort Hatay Escort Iğdır Escort Isparta Escort Kahramanmaraş Escort Karabük Escort Karaman Escort Kars Escort Kastamonu Escort Kırıkkale Escort Kırklareli Escort Kırşehir Escort Kilis Escort Konya Escort Kütahya Escort Mardin Escort Muş Escort Nevşehir Escort Niğde Escort Ordu Escort Osmaniye Escort Rize Escort Sakarya Escort Siirt Escort Sinop Escort Sivas Escort Şanlıurfa Escort Şırnak Escort Tekirdağ Escort Tokat Escort Trabzon Escort Tunceli Escort Uşak Escort Van Escort Yalova Escort Yozgat Escort Zonguldak Escort
Adana türbanlı escort Çukurova türbanlı escort Seyhan türbanlı escort Ankara türbanlı escort Mamak türbanlı escort Etimesgut türbanlı escort Polatlı türbanlı escort Pursaklar türbanlı escort Haymana türbanlı escort Çankaya türbanlı escort Keçiören türbanlı escort Sincan türbanlı escort Antalya türbanlı escort Kumluca türbanlı escort Konyaaltı türbanlı escort Manavgat türbanlı escort Muratpaşa türbanlı escort Kaş türbanlı escort Alanya türbanlı escort Kemer türbanlı escort Bursa türbanlı escort Eskişehir türbanlı escort Gaziantep türbanlı escort Şahinbey türbanlı escort Nizip türbanlı escort Şehitkamil türbanlı escort İstanbul türbanlı escort Merter türbanlı escort Nişantaşı türbanlı escort Şerifali türbanlı escort Maltepe türbanlı escort Sancaktepe türbanlı escort Eyüpsultan türbanlı escort Şişli türbanlı escort Kayaşehir türbanlı escort Büyükçekmece türbanlı escort Beşiktaş türbanlı escort Mecidiyeköy türbanlı escort Zeytinburnu türbanlı escort Sarıyer türbanlı escort Bayrampaşa türbanlı escort Fulya türbanlı escort Beyoğlu türbanlı escort Başakşehir türbanlı escort Tuzla türbanlı escort Beylikdüzü türbanlı escort Pendik türbanlı escort Bağcılar türbanlı escort Ümraniye türbanlı escort Üsküdar türbanlı escort Esenyurt türbanlı escort Küçükçekmece türbanlı escort Esenler türbanlı escort Güngören türbanlı escort Kurtköy türbanlı escort Bahçelievler türbanlı escort Sultanbeyli türbanlı escort Ataşehir türbanlı escort Kağıthane türbanlı escort Fatih türbanlı escort Çekmeköy türbanlı escort Çatalca türbanlı escort Bakırköy türbanlı escort Kadıköy türbanlı escort Avcılar türbanlı escort Beykoz türbanlı escort Kartal türbanlı escort İzmir türbanlı escort Balçova türbanlı escort Konak türbanlı escort Bayraklı türbanlı escort Buca türbanlı escort Çiğli türbanlı escort Gaziemir türbanlı escort Bergama türbanlı escort Karşıyaka türbanlı escort Urla türbanlı escort Bornova türbanlı escort Çeşme türbanlı escort Kayseri türbanlı escort Kocaeli türbanlı escort Gebze türbanlı escort İzmit türbanlı escort Malatya türbanlı escort Manisa türbanlı escort Mersin türbanlı escort Yenişehir türbanlı escort Mezitli türbanlı escort Erdemli türbanlı escort Silifke türbanlı escort Akdeniz türbanlı escort Anamur türbanlı escort Muğla türbanlı escort Bodrum türbanlı escort Milas türbanlı escort Dalaman türbanlı escort Marmaris türbanlı escort Fethiye türbanlı escort Datça türbanlı escort Samsun türbanlı escort Atakum türbanlı escort İlkadım türbanlı escort Adıyaman türbanlı escort Afyonkarahisar türbanlı escort Ağrı türbanlı escort Aksaray türbanlı escort Amasya türbanlı escort Ardahan türbanlı escort Artvin türbanlı escort Aydın türbanlı escort Balıkesir türbanlı escort Bartın türbanlı escort Batman türbanlı escort Bayburt türbanlı escort Bilecik türbanlı escort Bingöl türbanlı escort Bitlis türbanlı escort Bolu türbanlı escort Burdur türbanlı escort Çanakkale türbanlı escort Çankırı türbanlı escort Çorum türbanlı escort Denizli türbanlı escort Diyarbakır türbanlı escort Düzce türbanlı escort Edirne türbanlı escort Elazığ türbanlı escort Erzincan türbanlı escort Erzurum türbanlı escort Giresun türbanlı escort Gümüşhane türbanlı escort Hakkari türbanlı escort Hatay türbanlı escort Iğdır türbanlı escort Isparta türbanlı escort Kahramanmaraş türbanlı escort Karabük türbanlı escort Karaman türbanlı escort Kars türbanlı escort Kastamonu türbanlı escort Kırıkkale türbanlı escort Kırklareli türbanlı escort Kırşehir türbanlı escort Kilis türbanlı escort Konya türbanlı escort Kütahya türbanlı escort Mardin türbanlı escort Muş türbanlı escort Nevşehir türbanlı escort Niğde türbanlı escort Ordu türbanlı escort Osmaniye türbanlı escort Rize türbanlı escort Sakarya türbanlı escort Siirt türbanlı escort Sinop türbanlı escort Sivas türbanlı escort Şanlıurfa türbanlı escort Şırnak türbanlı escort Tekirdağ türbanlı escort Tokat türbanlı escort Trabzon türbanlı escort Tunceli türbanlı escort Uşak türbanlı escort Van türbanlı escort Yalova türbanlı escort Yozgat türbanlı escort Zonguldak türbanlı escort
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.