habermarmara34 @ gmail.com

Maltepe Belediye Başkanlığı 2015 yılında Altıntepe Mahallesi Özçiçek sokakta bir kadının ölümü ile suçlanan ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığınca görevi ihmal suçlarından dava açılan kurumumuz olarak olayı tamamen belgelere dayandırarak haberleştirdiğimizden dolayı Belediye Başkanı tarafından kasıtlı yayınlarımızla Belediyeyi Hedef göstermek ve algı yapmakla suçlanıyoruz.

Bu Ne ilk, ne de son olacak

Daha önce de haberlerimizden dolayı hemen Kamuoyu duyurusu yayınladı. Ama hepsi yalan çıktı. Yalan doymuyor.

Öncelikle belirtmek isterim ki, görevimiz kamu yararına haber ve yayınlar yapmaktır. Görev tanımlarımız Kanunlar ile sınırlıdır.

Halkın haber alma hakkının görevini hakkı ile ifa ettiğimiz ve doğruları söyleyerek ve bunları belgelere dayandırarak haberleştirdiğimiz için Belediyeyi nasıl yıpratmış oluyoruz. Belediye hakkında nasıl algı yapmış oluyoruz. Anlayamadım gitti.

Sayın Başkan, şahsımız, sizin ailevi sorunlarınıza girip iddia olarak dedikodu haberleri girmedik. Şahsımız, Almanya ve Türkiye Başta olmak üzere sizlerin bulunduğu yerlerdeki görüşme dedikodularınızı haber olarak girmedik.

Bir Belediye Başkanından ziyade Bir Büyükelçi gibi hareket edip, neler planladığınızı ve neleri hesapladığınızı ve de neleri yaptığınızı, dedikoduları haber olarak girmedik. Daha birçok konu sayarım. Sizinle ilgili

Biz Sadece Türkiye Cumhuriyetinin yasa ve yetkililerinin sizler ve ekibiniz hakkında yargılanacak olma konusunu belgeleri ile yayınladık.

Siz bize ne diyorsunuz?

'Son günlerde Bazı basın yayın organları tarafından maksatlı haberler yapılıyor. Bak sen, Maksatlı hemi…

Neyse Olaya ve gerçeklere gelelim. Maltepe Belediye Başkanlığı Halkı kandırmaya devam edecek, Biz de Haberci olarak gerçekleri yayınlayacağız.

İŞTE! BELGELERİ İLE GERÇEKLER

 Maltepe Belediye Başkanlığının dava süreçlerine gelmesinin Perde Arkası

V. Karaatlı adındaki şahıs 20.11.2014 tarihinde Maltepe Belediye Başkanlığına Fen İşleri Müdürlüğüne başvurarak Maltepe İlçesi Altıntepe Mahallesi 3/1 pafta yeni 40 parsel sayılı yerde inşaata başlayacağından inşaatın cephe aldığı Pınarlı ve Özçiçek sokakta bulunan merdivenli yolun kullanımı için izin talep ediyor.

Maltepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü sokağın uygun olduğunu belirterek söz konusu olan yerde zarar görecek olan merdiven ve korkulukların yeniden yapım bedeli olan ve hesaplanan 21.018,19 TL + KDV tutarındaki bir meblağın teminat olarak vezneye yatırılmasını istiyor ve girişlerin engellenmemesi koşulu ile de 12 ayı geçmemek koşulu ile izin veriyor.

Bunun üzerine İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, yıkımı yapan müteahhit V. Karaatlı’ya İlelka inşaat adına 26.01.2015 tarihinde 96446 sayılı ‘Yanan ve Yıkılan Yapılar Formu’ düzenlenmesi üzerine inşaat ve merdivenler yıkılıyor.

Yıkılma olayının akabinde Mağdur olan vatandaşlar ki, başka kullanacakları alternatif bir yol yok. Maltepe Belediye Başkanlığına çok sayıda Şikayet başvurusu yapıyor.

06.02.2015 (104881 Sayılı yazısı) Tarihinde Hatice Salıbaşı Kuraner adlı Vatandaş: ‘ Sokak merdivenlerinin inşaat firması tarafından yıkıldığını ve acil gereğinin yapılmasını talep ediyor.

09.02.2015 (105678 sayılı yazı) Berkin Kuraner adlı Vatandaş: ‘ Eve giriş ve çıkışlarının güvenli olmadığı, yaşlıların dışarı çıkamadığı, merdiven ve korkulukların kullanılamaz halde olduğunu belirtiyor. Vatandaşa cevap tam 14 gün sonra yani 23.02.2015 tarihinde veriliyor. Cevapta şu yazılı; başvurunuz Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne iletilmiştir.

11.02.2015 (108288 sayılı yazı) Seçil Barda isimli vatandaş: ‘Küçük bebeği olduğunu belirterek, sokağın eski haline getirilmesini talep ve şikâyet ediyor.

Seçil Barda tekraren 14.04.2015 tarih ve (148144 sayılı yazı ile) yeni başvurusunda ‘talebinin İmar Müdürlüğüne iletilmesini isteyerek merdivenlerin tekrar yapılmasını veya yola çevrilmesini aşağıya inişlerin zor ve tehlikeli olduğundan bahsediyor.

30.04.2015 tarihli ve 15859 sayılı başvurusunda Hakan Sim adlı vatandaş; ‘yıkım yapan iş makinalarının logar hattına zarar verdiğini ihbar ediyor.

30.04.2015 tarih ve 159294 sayılı başvurusunda Melike Aslı Sim adlı vatandaş: ‘sokak merdivenlerinin yıkıldığını, yaşlı kişilerin bastonlarıyla çıkamadığını, evlerine giremediğini, kanalizasyon borusunun patlatıldığını, merdivenlerin ve kanalizasyonun yapılmadığını şikâyet ediyor.

13.05.2015 tarihli 166618 sayılı yazısında Bahattin Aksoy adlı vatandaş: ‘ dozer çıkması için merdivenlerin yıkıldığını ve öylece bırakıldığını lağım borularının patlatıldığını şikayet ediyor..

6 Ay sonra şikâyetlerin artarak devam ettiğini görev Maltepe Belediye Başkanlığı Fen işleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğüne 13.05.2015 tarihinde bir yazı yazarak molozların kaldırılması, alanın düzenli hale getirilmesi, uyarıcı işaret ve levhaların konulması gerektiğini belirtiyor.

Buraya dikkat; 6 aydır alanda uyarıcı levha yok, güvenlik şeridi yok. Tedbir yok.

Daha Sonra Zabıta Müdürlüğü denetlemesini yaptıktan sonra bir yazı yazıyor. 20.05.2015 tarihli Yazıda; taşınmazın kentsel dönüşüm kapsamında yıkıldığı, yıkım esnasında makinayı merdivenli yoldan geçirmek zorunda olduğu, konu ile ilgili gerekli izinlerin alındığı görülmüş olup, ilgilisinin inşatın son aşamada olduğunu bildirdiği, ruhsattan sonra hafriyat alımına başlanacağı ve bozulan merdiven ve kanalın hafriyat işlemlerinden sonra yapacağını beyan ettiğini, gerekli önlemlerin alınması konusunda tebligat yapıldığını bildiriyor.

Peki, Vatandaş rahatladı mı, Vatandaşın işi görüldü mü? Hayır Neden?

Çünkü Kutay Savut isimli vatandaş 06.06.2015 tarihinde (181377 sayılı Yazısı) iş makinası girebilmesi için merdivenlerin yıkıldığı, yayalar için bırakılan alanın çok küçük ve çok tehlikeli olduğu, merdivenin yanında yan sitenin sivri demirlerin olduğu herhangi bir düşme durumunda çok kötü sonuçlar doğurabileceği, yaşlılar için çok zor olduğunu şikâyet ediyor.

14.07.2015 tarih ve 203580 sayılı yazısında Alim Eroğlu adlı vatandaş; ‘durumun zorlaştığını, bir an önce merdivenlerin yapılmasını talep ve şikayet ediyor.

Bu şikâyetler üzerine Maltepe Belediyesi insafa geliyor ve İnşaat firmasına bir yazı döşüyor. 17.08.2015 tarihli Yazısında; merdivenler, yıkım esnasında tarafınızdan tahrip edilmiş olup, yaya geçişlerinde tehlikeye ve komşu parsel sakinleri tarafından şikâyete sebep olmuştur. Şikâyetlerin giderilmesi konusunda merdivenlerin tarafınızdan onarılması, aksi halde Başkanlığımız Fen İşleri Müdürlüğü tarafından onarılan bedelinin 20 fazlası ile tarafınıza rücu edilecektir.

Bunun üzerine Zabıta Müdürlüğü Başkanlık makamında olur alarak, Belediye Encümeninin 20.08.2015 tarih ve 797 sayılı kararı ile hafriyat esnasında İSKİ’ye ait kanalı patlatarak yola akıtmasından dolayı 5393 sayılı Belediye Kanunun 15/b, Belediye Zabıta yönetmeliğinin 6/14 ve 1608 sayılı umuru Belediye Müteallik Ahkamı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 Tarih ve 486 numaralı kanunun bazı maddelerini Muaddil Kanununun 1. Maddeleri gereği ilgili firmaya 209 TL. Para cezası kesiyor.

Ancak buna rağmen İnşaat firması yine tedbirleri almıyor ve 22.09.2015 tarihinde Zabıta Müdürlüğü tutanak tutarak ilgiliye 3000 TL. İdari para cezası kesiyor.

Yapı Kontrol Müdürlüğü devreye girerek Fen İşleri Müdürlüğüne bir yazı patlatıyor. Tarih 14.09.2015 ‘yıkım müteahhidi verilen yasal süre sonunda tahribatı gidermediğinden Fen işleri Müdürlüğü tarafından onarılmasını istiyor.’

ŞİMDİ BURAYA DİKKAT!

Müteahhit firma inşaat yapma için izin istiyor, izin veriliyor. Firma da inşaatı yıkıyor. Yapı ruhsatı alacak inşaata başlayacak ve bu sayede yolu onaracak ancak 9 aydır yapı ruhsatı alamamış görünüyor.

Kanunlarımıza göre benim bilgim başvuru yapıldıktan sonra 30 gün içinde yapı ruhsatı veriliyor.

Buraya Neden 30 Gün içinde Yapı Ruhsatı verilmedi?

Belediye, Vatandaşlar canhıraş bağrışırken ve tehlikeye dikkat çekmek ve şikâyet ederken Belediye Müdürlükleri işleri yapmak yerine kendi aralarında yazışmalara başlıyor tam da bu arada olan oluyor ve……

Sevin Sarı isimli vatandaş 28.09.2015 tarihinde Altıntepe Mahallesi Özçiçek sokak üzerinde yürürken, yıkılan inşaat atıklarına takılıp düşerek hayatını kaybediyor. (Allah Rahmet Eylesin)

Ancak Maltepe Belediye Başkanlığı gereğini yapıyor mu? Hayır, Neden?

Çünkü bu ölüm olayından sonra da şikâyetler devam ediyor. Seçil Barda ve İbrahim Takış isimli vatandaşlar 01.10.2015 tarihinde tekrar Belediyeye şikâyet ediyorlar.

9 AY SONRA BELEDİYE BAŞKANI ALİ KILIÇ GÖREVİNİ HATIRLADI.

Bu ölüm olayından sonra Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Belediye Teftiş Kurulu Müdürlüğünden

  ‘Yeterli Güvenlik önlemleri alınmamasında ihmal ve kusuru olan sorumlu ve ilgili kişilerin tespit edilerek gerekli soruşturmanın yapılmasını istiyor. ‘

Edindiğimiz bilgilere göre; Başkana birisi demiş ki ‘ Başkan Hemen Teftiş Kurulunu görevlendir yoksa senin de başın yanar.

MÜDÜRLER BİRBİRİNİ SATMAYA BAŞLADI.

Kurul göreve başlayınca, Fen İşleri Müdürlüğü Teftiş kuruluna yazdığı yazıda şöyle diyor; ‘ merdivenin yeniden yapımı ile ilgili çalışmalar, söz konusu parsele İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.10.2015 tarihli 205/9-29 sayı ile ruhsatı verdiğinin öğrenilmesi sonucu, parselde inşaat harfiyatı başlayacağından iptal edildiği, inşaat ruhsatının mevcut binanın yıkımından hemen sonra alınmamasından dolayı inşaat sahibinin mevcut yeri eski haline getirmesinin gecikmesine neden olduğunu belirtiyor.

Bu Ölüm olayından sonra Belediye Birimleri kendilerini kurtarmak ve birbirlerine suç atmak için yazışıyor duruyor.

Konu Yargıya intikal ediyor. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Dava Açılıyor. Konu bilirkişiye gidiyor. Bilirkişi hazırladığı raporunda; Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç Dâhil 7 Kişinin görevini ihmal ettiklerini, Ölüm olayının kaza, ancak önlenebilir bir olay olduğu ve Taksirli eylem olarak görülebileceğini belirtiyor.

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ve 7 Kişi hakkında yargılama yapılabilmesi için Konuyu Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya sunuyor. Sn. İçişleri Bakanı Soylu’da soruşturmaya izin vererek yargılamanın önünü açıyor.

ŞİMDİ’ BAŞKAN KILIÇ’A SORALIM

Belediyeye Çamur atma bunun neresinde

Belediyeyi itibarsızlaştırma bunun neresinde

Haberlerimize algı dediğiniz bunun neresinde

Senin Algı Dediğin şey, ‘Benim, Sn. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile aram iyi bu haberle Bakanla Benim aramı açmaya çalışıyorsun’ diyorsan Vallahi de Billahi de senin kiminle aran olursa olsun ben Sadece Hakkı ve Haklıyı tutarım. Bu Konu Sizin Bakan Beyle aranızdaki mesele, Ben Sadece Haberciyim…

Son olarak size Mehmet Akif’in şu şiiri ile cevap vereyim Sn. Başkan,

Ne Diyor Akif,

Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem;

Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem.

Biri ecdadıma saldırdımı, hatta boğarım! ...

-Boğamazsın ki!

-Hiç olmazsa yanımdan kovarım.

Üçbuçuk soysuzun ardından zağarlık yapamam;

Hele hak namına haksızlığa ölsem tapamam.

Doğduğumdan beridir, aşığım istiklale;

Bana hiç tasmalık etmiş değil altın lale!

Yumuşak başlı isem, kim dedi uysal koyunum?

Kesilir belki, fakat çekmeye gelmez boyunum!

Kanayan bir yara gördüm mü yanar ta ciğerim,

Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim!

Adam aldırmada geç git! , diyemem aldırırım.

Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım!

Zalimin hasmıyım amma severim mazlumu...

İrticanın şu sizin lehçede ma'nası bu mu?

Saygılarımla

Kalın Sağlıcakla

Ha! bu Arada...

Belgeleri Aşağıya Bırakıyorum. Takdir Vatandaşlar ve Okuyucularımızın..