HABER ÖMER ŞAHİN-İSTANBUL- İstanbul İli, Maltepe İlçesi, Dragos 3. Derece Doğal Sit Alanı 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde 1 ay süreyle askıya çıkarıldı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; ‘’Bakanlık Makamının 03.06.2021 tarih ve 1046626 sayılı Olurları ile 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. Maddesi uyarınca tadilen onaylanmıştır.  

Söz konusu planlar 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca 30.07.2021-30.08.2021 tarihleri arasında bir ay (1) süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ve web sitesinde mesai saati başlangıcında askıya çıkartılmış olup, itirazlar İl Müdürlüğümüze yapılabilecektir.’’

İşte! Askı süreci Belgesi