Özel Haber/Ömer Şahin/İstanbul-Tokat Tekel Sigara fabrikası arazisinin % 28.1 hissesinin Fetöden firari Kaçak Serdar İnan’ın Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüttüğü Lina AŞ’ye ait olduğunun ortaya çıkmasının ardından Hisse sahiplerinin Araziyi İmara açmak için Danışmanlık ya da aracılar ile sözleşme yapılarak Milyonlar taahhüt edildiği iddia edildi.

Arazideki hisse sahip firmaların, halen sanayi imarlı arsa konumundaki taşınmazın, mülkiyet sahiplerince ileri sürülecek herhangi bir özel imar talep ve şartına bağlı olmaksızın, ticari, konut imarına ya da karma imara açılması veya satış imkânı yaratılması ve satışa aracılık edilmesi amacıyla her türlü olanağın ve çalışmanın, yapılabilmesi için aracı danışman tuttuğu iddia edildi

Araziyi İmara açmak için Kamuoyu oluşturmada Aracı danışmanın görevi

Taşınmazın satışı, ticari, konut imarına ya da karma imara açılması amacına yönelik olarak Aracı/Danışman tarafından yapılması olası, her türlü kamuoyu oluşturma, medya ve pazarlama çalışmaları yapma hususlarınında danışmanlık sözleşmesi içinde bulunduğu, belirtildi.

TMSF çalışmalarınıda mı Bu Danışman takip edecek

Aracı Danışmanın takip edeceği işler arasında TMSF’de olması dikkat çekti. Tokat Tekel Sigara Fabrika arazisi taşınmazın %28.1’i Fetö’den kaçak durumda bulunan Lina Aş.’nin Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptığı Sardar İnan’a ait, Serdar İnan’nın İnanlar İnşaatındaki mallarına Devlet el koydu ve TMSF’ye devir edilerek Kayyım atandı. İşte bu hisseyi de almak için Aracı Danışmanın çalışmalar yürüteceği iddialar arasında yer aldı.

TMSF ile ilgili İddia edilen o madde

Sözleşme konusu taşınmazın %28,1 (yüzde yirmi sekiz virgül bir) hisse oranına sahip LİNA’ nın taşınmaz payının Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) devrinden doğacak sorumluluklar müşteriler; arazi hissedarlarına ait olacaktır. LİNA’ nın %28,1 (yüzde yirmi sekiz virgül bir) hisse payı dâhil olmak üzere, sözleşme süresince yaşanabilecek her tür yasal gelişmelerin veya mülkiyet devirlerinden doğacak sonuçların sorumlusu müşteriler; Arazi hissedarları olacaktır.

Kamuya terk edilebilecek alanda sözleşmede belirtilmiş

Sanayi İmarlı bi arazinin, Konut imarına açılması ile ilgili Yasa gereği % 40’a kadar Kamuya terk etmesi lazım, sözleşmede bu tutarda belirtilmiş.

İşte! İddia edilen o madde

Aracı/Danışman sözleşme konusu 399.916.59 m² (üç yüz doksan dokuz bin dokuz yüz on altı nokta elli dokuz metre kare) olan taşınmazın DOP (Düzenleme Ortaklık Payı) oranı çıktıktan sonra, kalan kısmın ilgili kuruma (Tokat Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı vb. gibi) ödenecek hibe payı toplamı %40 (yüzde kırk), mülkiyette kalan % 60 (yüzde altmış) olmak üzere ticari, konut imarına ya da karma imara açılmasına yönelik çalışmaları ilgili birimler, kurum ve kuruluşlar nezdinde yapmaya yetkili kılınmışlardır.

KAMUOYU ADINA İLGİLİLERE SORUYORUZ.

1- Tokat Tekel Sigara Fabrikası Arazisini, Sanayi İmarında çıkararak Konut İmarına ya da Karma imara açmak için Aracı/Danışmanlık Sözleşmesi düzenlediniz mi.?

2- Düzenlemişseniz Danışman firmanız ya da Aracı kişiniz kimdir.?

3- Aracı kişiye Ya da Danışman’a (iddia edilen sözleşme eğer doğru ise) Milyonlar önerdiniz mi?

4- İmar çalışmaları yapacağı iddia edilen Danışman ya da Aracıya, işi bitirmesi sonrasında 4 Milyon Dolar Ödeme taahhüdünüz olduğu iddia ediliyor? Bu iddia doğru mu? Yoksa bu konuları yalanlayacakmısınız.?

5- Şahsınızın tüm uğraşıları sonunda çıkaramadığınız imarı, Danışman firma ya da aracı kişi Tokat Belediyesi ya da Çevre Bakanlığından nasıl çıkaracak.?

6- İmar çalışmalarını yürütecek olan Danışman ya da Aracı kişinin arkasında Kim Ya da Kimler Var?