2018 yılında inşaatların mimari ve statik projesine uyulmadan fazla imalatların yapılmasına rağmen inşaatlara devam izni verilen Maltepe Beledyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü, çalışanları ve 3194 sayılı kanunun 32 ve 42. Maddelerinde belirtilen yasal yaptırımları uygulamayan ve bu yaptırımlar doğrultusunda Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü yapı denetim komisyonuna bildirimde bulunmayan seviye tespit tutanağına imza atarak aykırılıkları onaylayan Maltepe Belediyesi Yapı kontrol müdürlüğü personelleri ile aykırı imalatları belediyeye bildirmeyen yapı denetin firmaları hakkında Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

3194 sayılı Kanunun geçici 16.Maddesine uydurulmaya çalışıldı

Suç duyurusunda, Halk dilinde imar barışı adı ile bilinen Kaçak yapılara verilen yapı kayıt belgesininin geçerliliğinin 31.12.2017 öncesi yapılan yapılar olması sebebi ile Maltepe de yapılan bir çok inşaatların 31.12.2017 tarihinden önce ruhsatlarının alındığı ancak 2018 yılında inşaatın % 40’nin bitildiği halde geri kalan % 60 üzerinde onaylanan projelerin dışında imalata aykırılıkların bulunduğu ve bu sayede emsal dışı fazla alanların kullanıldığı tespit edildi.

Yapılan bu tespitler üzerine Maltepe’de 20’nin üzerinde inşaat hakkında yapılan kontrollerde aykırı imalatları onaylayan Maltepe Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü çalışanları ve yasal yaptırımları uygulamayan bir çok Yapı Denetim Firması hakkında Cumhuriyet Savcılığına Suç duyurusunda bulunuldu.

Ayrıntılar geliyor…