Geçen günlerde maden sahası ile yapmış olduğumuz haberin ardından ilgili Ayhan Altuntaş bir açıklama gönderdi. Açıklamada,  Bahse konu madenin ruhsat sahibi Ayhan Altuntaş’ın 10 yıllık maden işletme ruhsatının sahibi olduğu Kurumlardan aldığı bilgi ve belgelerle tüm mevzuata uygun olduğu ve tüm izinlerin alınmış olduğunu belirten Altuntaş, açıklamasına şöyle devam etti;

“Resmî kurumlardan gerekli izinler alınmış olup maden sahasındaki iş ve işlemler yasalara ve mevzuata uygundur, İski ve ilgili diğer kurumlardan alınan görüşler hiç bir şekilde yasal mevzuatla çelişmemektedir. Haberde adı geçen şahısların yayınlanmış olan haber yazısında zikredilen maden firması ile hiç bir ilişkisi yoktur.

Öte yandan, Maltepe Belediyesi, kendi şirketi olan MATAŞ’a vermiş olduğu ruhsat ile orada Toprak eleme tesisi yaparak ürettiği Bitki toprağını Park ve Bahçelerde kullanarak harfiyat toprağını kamu yararına kullanacaktır.

Bu nedenle adı geçen kişiler ve firmanın yayınladığınız haberle ilgili oluşmuş olan yanlış anlaşılmalardan olumsuz etkilenmemesi için gereğini kamuoyuna saygı ile duyururuz.