Son Günlerde Maltepe Belediyesi Temizlik ve Ulaşım Müdürlüklerinin Araç kiralama ihaleleri bayağı Maltepe’de Gündem oldu.

Bizlerde, Maltepe Ulaşım Müdürlüğünün yapmış olduğu Araç Kiralama ihalelerine bir göz gezdirdik. Şunu gördük ki; İhalelerin şartnamelerini hazırlayan kişi ya da kişiler ya beceriksiz ya da bilerek böyle bir olaya imza atıyorlar ama Sonuçta Olan Başkan’a oluyor.

Maltepe Belediyesinin Ulaşım Müdürlüğü Araç Kiralama İhalelerini bakın nasıl yapmış. İhaleleri Neden İptal etmiş, Neden Pazarlıkla devam etmiş;

Maltepe Belediye Başkanlığı Ulaşım Müdürlüğü tarafından 2019/456192 İhale Kayıt numarası ile 20.09.2019 tarihinde Belediye Hizmetlerinin Yürütülmesi İçin Hizmet Aracı Kiralanması ve Yardımcı Personel (Şoför, Operatör ve Tamirci )Destek Hizmet Alım İşi ihalesini 4734 Sayılı İhale Kanununun 21/B Maddesi ile 1 Aylığına İhaleye çıktı. İhalede teklifler alındı.

İdare, Yaklaşık Maliyetini 2.578.575,23 TRY olarak hazırladığı ihale sonucunda 1 aylığına fiyatı 2.569.622,00 TRY bedelle 06 ANTİKA TURİZM TAŞ. HİZ. VE TEM. İNŞ. SAN. DIŞ TİC LTD ŞTİ’nin üzerine bırakıldı. İşin süresi ise 01.10.2019-31.10.2019 ( 1 Ay) olarak belirlendi.

20.09.2019 tarihinde 1 Aylık yapılan pazarlık ihalesi devam ederken Maltepe Belediye Başkanlığı 24.09.2019 tarih ve 2019/393244 ihale kayıt numarası ile Belediye Hizmetlerinin Yürütülmesi İçin Hizmet Aracı Kiralanması ve Yardımcı Personel (Şoför, Operatör ve Tamirci )Destek Hizmet Alım İşini bu seferde 4734 sayılı ihale kanunun açık ihale usulü ile ihaleye çıktı. Ancak bu ihaleyi Bütün Tekliflerin Alıma Ayrılan Ödeneğin/ Yaklaşık Maliyetin Çok Üzerinde Olması Nedeniyle iptal etti. İptal tarihi 01.10.2019

Bu iki ihaleye bakıldığında Ulaşım Müdürlüğü 13.09.2019 tarihinde Açık usül ile ihale yapmak için İhale onayı aldı, bu onay tarihinden 5 gün sonra 18.09.2019 tarihinde de 21/B Pazarlık usulü ile ihale yapmak için İhale onay aldı. 2019 yılı içerisinde önce 1 Aylık Pazarlık ihalesini yapmış ve Araç kiralama işlemini gerçekleştimiş akabinde yapılan açık ihale usulünü ise iptal etti.

Açık İhale usulü araç Kiralama işi iptal edilince bu sefer idare 22.10.2019 tarih ve 2019/527276 ihale kayıt numarası ile tekrar 4734 sayılı ihale kanunun 21/B pazarlık usulü ile 1 aylığına Belediye Hizmetlerinin Yürütülmesi İçin Hizmet Aracı Kiralanması ve Yardımcı Personel (Şoför, Operatör ve Tamirci )Destek Hizmet Alım İşi için tekrar ihaleye çıktı. 01.11.2019 - 31.12.2019 tarihlerinde geçerli olmak üzere Pazarlık ihalesi yine 06 ANTİKA TURİZM TAŞ. HİZ. VE TEM. İNŞ. SAN. DIŞ TİC LTD ŞTİ’nin üzerine bırakıldı. Bu ihalenin yaklaşık maliyeti 4.579.365,30 TRY Firmanın ihaleyi aldığı fiyat ise 1 aylığına 4.211.623,38 TRY

31,12,2019 tarihinde 1 Aylık kiralama işi son bulacağından bu sefer Maltepe Belediyesi Ulaşım Müdürlüğü 09.12.2019 tarih ve 2019/562892 ihale kayıt numarası ile tekrar 4734 sayılı ihale kanunun açık ihale usulü ile yayına çıktı ancak bu ihaleyi de idare İhale İlanı ile İlgili Eksiklik veya Hatalardan Dolayı yine iptal etti.

Toplamda 2 ay olarak yapılan pazarlık ihalelerinin sonucunda Belediye Hizmetlerinin Yürütülmesi İçin Hizmet Aracı Kiralanması ve Yardımcı Personel (Şoför, Operatör ve Tamirci )Destek Hizmet Alım İşi’ni 06 ANTİKA TURİZM TAŞ. HİZ. VE TEM. İNŞ. SAN. DIŞ TİC LTD ŞTİ adlı firma 6.781.245,38 TRY Bedelle almış oldu.

4734 SAYILI İHALE KANUNUNUN 21/B MADDESİ HANGİ HALLERDE UYGULANIR

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 21’inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca, “…Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması…” halinde pazarlık usulü ile ihale yapılabilecektir. Madde metninde geçen “veya” ibaresinden de anlaşılacağı üzere kanun koyucu burada iki ayrı hususu düzenlemiştir; Bunlardan birincisi “doğal afetler, salgın hastalıklar, can ve mal tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen olayların ortaya çıkması”, ikincisi “idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması” halidir.

4734 sayılı Kanun’un 21’inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında “…idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması…” halinin söz konusu olabilmesi için gerekli olan iki koşul; idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkmış olması ve ortaya çıkan bu olayın beklemeye tahammülü bulunmaması nedeniyle ihalenin ivedi olarak yapılmasına ihtiyaç göstermesidir.

YAPILAN İHALELER KANUNUN AMACINA HİZMET ETMİYOR.

Kamu İhale Kanunu’nun 21’inci maddesinin (b) bendinde “Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması” hallerinde pazarlık usulü ile ihaleye çıkılabileceği hüküm altına alınmıştır. Ancak bentte geçen “idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması” ifadesi, idarelerce yanlış anlaşılma ve uygulamalara neden olmaktadır. İdareler, çoğu zaman gecikmiş, ihmal edilmiş veya planlanamamış ve bu nedenlerle de acil hale gelmiş işler için pazarlık yöntemine başvurmaktadırlar. Pazarlık usulü ile ihaleye çıkmanın bu gerekçelere dayandırılması kanunun amacına ve ruhuna uygun düşmemektedir.

Aynı bent, idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması halinde hizmetin acil olarak yapılmasının zorunlu olması halinde, pazarlık usulüne başvurulabilmesini hüküm altına almaktadır. İdare tarafından önceden öngörülemeyen hal, idarelerin planlama, programlama, organizasyon ve ihtiyaçların önceden tespit edilememesi gibi idarenin fonksiyonunu ve görevini gereğince ifa edememesinden kaynaklanan hallerini kapsamaz.

BELEDİYE YÖNETİCİLERİNİN BECERİKSİZLİĞİ

4734 sayılı Kanun’un 21’inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında, “idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması” halinin varlığı nedeniyle pazarlık usulü ile ihaleye çıkılabilmesi için, idarelerin planlama, programlama, organizasyon ve ihtiyaçların önceden tespit edilememesi gibi idarenin fonksiyonunu ve görevini gereğince ifa edememesinden kaynaklanan haller haricinde, ortaya çıkan olayın; ihale yapılmasını gerektiren durumdan önce idare tarafından “öngörülemez”, “olağan dışı”, “anormal” nitelikte ve “idarenin iradesinden bağımsız” olmalıdır. Bu kriterler göz önüne alınarak, başvuru konusu ihalenin ‘idarece öngörülemeyen olay’ kavramı içinde değerlendirilmesinin irdelenmesi gerekmektedir.

Buradaki farklı tarihlerdeki 2 ayrı Açık ihalenin idarecilerin beceresizliği yüzünden iptal edilip 2 ayrı Pazarlık ihalesi yapılması art niyetli olarak düşünülmektedir.

Naçizane Maltepe Belediye Başkanı Sayın Ali Kılıç’a tavsiyemiz işi bilen yöneticilerle çalışmasıdır. Bu yöneticilerle Başkanın başı daha çok ağrır.

 Bizden eleştirmek ve Dillendirmek gerisi Başkan’a kalmış…

Kalın Sağlıcakla…