Maltepe Başıbüyük mahallesinde yapılan İmar çalışmalarının ardından Orman’a kalan bazı yapı sahipleri ile Orman Bakanlığı arasında mahkemelik olmuş ve Yapı sahipleri tarafından bulundukları alanların Orman vasfının tamamen yitirildiğini beyan ederek uzun yıllar buralarda oturduklarını ve hak sahibi olmalarını gerektiğini bildirerek yıllaraca çalışmalar yürüttüler.

Evleri Ormanda Kalan Ailelere Müjde Maltepe heyetinden geldi. Maltepe Kaymakamı Meftun Dallı, İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, Ak Parti Maltepe İlçe Başkanı Mehmet Erikci, Ak Parti İlçe Başkan Yardımcısı Sercan Şeneloğlu ve Maltepe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Aydoğdu’dan oluşan Maltepe heyeti Ankara’ya yaptıkları ziyaretlerde Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı ve Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ile görüşmelerde bulundu. Görüşmeler sonucunda Başıbüyük mahallesinde evleri Orman’da kalan yapı sahiplerini ilgilendiren sevindirici haber geldi. 7139 sayılı kanunun geçici Ek 16.maddesine göre Başıbüyük 21.Parsel dahil olmak üzere evleri Ormanda kalan evlerin hazineye devredilip İlerleyen yıllarda da burada hak sahibi olan vatandaşlar hazineden ilgili kanuna göre yerlerini satın alabilecekler.

Gazetemize açıklamalarda bulunan Ak Parti Maltepe İlçe Başkanı Mehmet Erikci,"Konu ile ilgili Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere İstanbul Milletvekilimiz Erol Kaya beye, Osman Boyraz bey ve Hulusi Şentürk beye, Maltepe Kaymakamımız Meftun Dallı beye ve İl Başkanımız Bayram Şenocak beye ilçemize yaptıkları desteklerden dolayı teşekkür ederim." diye konuştu. 

İŞTE! 7139 SAYILI O KANUN

7139 sayılı Kanunun Geçici Ek 16.maddesine göre Orman ve Su İşleri Bakanlığınca, bilim ve fen bakımından orman olarak muhafazasında hiçbir yarar görülmeyen ve tarım alanına dönüştürülmesi de mümkün olmayan yerler ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte üzerinde yerleşim yeri bulunan ya da yerleşim yeri oluşturulması uygun olan taşlık, kayalık, verimsiz ve fiilen orman vasfı taşımayan alanlardan, Orman ve Su İşleri Bakanlığının teklifi üzerine sınırları Bakanlar Kurulunca belirlenen alanlar, Bakanlar Kurulunca belirlenecek usul ve esaslara göre Orman Genel Müdürlüğünce orman sınırları dışına çıkartılarak tapuda Hazine adına tescil edilir. Orman sınırları dışına çıkartılan alanın iki katından az olmamak üzere Devletin hüküm ve tasarrufu altında veya Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlar Orman Genel Müdürlüğüne orman tesis etmek üzere tahsis edilir.

Birinci fıkrada belirtilen alanlarda 21/6/1987 tarihli ve 3402 sayılı Kadastro Kanununun 22 inci maddesinin kadastrosu yapılmış olan yerlerin ikinci defa kadastroya tabi tutulamayacağına ilişkin hükmü uygulanmaz.

Birinci fıkra kapsamında orman sınırları dışına çıkarılacak alanların tespiti maksadıyla, Orman ve Su İşleri Bakanlığınca yeteri kadar orman kadastro komisyonu görevlendirilir ve bu tespit sırasında ilan süresi bir hafta, itiraz süresi bir ay olarak uygulanır.